1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)
سلامت نیوز: دبیر شورای صنفی دانشکده پرستاری اصفهان گفت: با تاسیس دانشکده های خصوصی پرستاری می توان در جهت رفع کمبود پرستار کمک کرد و از تربیت پرستار در بیمارستان ها جلوگیری کرد. به گزارش سلامت نیوز، محمد جواد امینی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری گفت: بحث تربیت پرستار که توسط بیمارستان ها در سال ۹۴ مطرح شد یک مشکل در آئین نامه ابتدایی آن وجود داشت که آموزش آکادمیک پرستاری نادیده گرفته شده بود و به همین دلیل اعتراضات سراسری در سطح کشور بین دانشجویان، اساتید و جامعه پرستاری بوجود آمد که نهایتأ منجر به اصلاح آئین نامه به کارگروه توسعه علوم پرستاری اصفهان واگذار شود . وی اظهار داشت: نشستی که در تاریخ ۱۶ و ۱۷ دی ماه سال ۹۴ در اصفهان برگزار شد و همچنین بزرگان پرستاری کشور نیز در این نشست حضور داشتند بر سر مفاد ابتدایی بحث و انتقاداتی پیش آمد و یک آئین نامه اصلاحی تدوین شد که به معاونت آموزشی وزارت بهداشت ابلاغ شد، منتهی خصوصیاتی که آئین نامه اصلاحی داشت این بود که در واقع نام آئین نامه از تربیت پرستار توسط بیمارستان ها به توسعه همکاری بیمارستان ها در آموزش پرستاری تغییر یابد و دیگری این بود که آموزش پرستاری با محوریت دانشکده های پرستاری طبق این آیئن نامه باید انجام گیرد و بر طبق این آئین نامه بیمارستان ها ملزم به این شدند که حداقل امکاناتی را برای آموزش دانشجویان پرستاری فراهم نمایند . دبیر شورای صنفی دانشکده پرستاری اصفهان با اشاره به اتفاقاتی که اخیرا در فضای وزارت بهداشت افتاد است یادآور شد: نامه اخیر وزارت بهداشت به قطب های آمایشی و مصاحبه وزیر بهداشت در افتتاحیه یکی از بیمارستان ها این شبه را ایجاد می کند که آئین نامه اصلاح شده در اصفهان نادیده گرفته شده . وی در این خصوص رفع این شبهات ۲ پیشنهاد ارائه داد که عبارتست از: نهادهای هویتی پرستاری اعم از سازمان نظام پرستاری و دیگرنهادهای موجود در این مقطع می توانند نگرانی های جامعه پرستاری را به وزارت بهداشت انتقال دهند و در خصوص اجرای آئین نامه اصلاحی اصفهان تذکری به وزارت بهداشت دهد و دومین کاری که در این مقطع می توان انجام داد، این حساسیت را در جامعه پرستاری اعم از پرستاران ، هیئت علمی و دانشجویان پرستاری ایجاد کرد که متن آئین نامه اصلاحی و مفاد آن مورد بی توجهی قرار گرفته که در اجرا مشکلاتی بوجود خواهد آمد. امینی در ادامه تصریح کرد: اگر در این مقطع این حساسیت ایجاد شود ودانشجو خارج از مفاد آئین نامه و خلاف آن عمل پذیرش شود ، می توان با این حساسیت ایجاد شده به موقع واکنش نشان داد و از پذیرش دانشجو جلوگیری کرد. وی خاطر نشان کرد: متاسفانه با وجود مشکلاتی که در بیمارستان های مراکز آموزش و درمانی وزارت بهداشت کشور وجود دارد این آئین نامه نمی تواند در رفع کمبود نیروی پرستاری حتی اگر به صورت آئین نامه اصفهان انجام شود، موثر باشد. در کشور، ما با کمبود بیش از ۱۰۰هزار نیروی پرستاری مواجه هستیم اگر بخواهیم این کمبود جبران شود باید به راه های دیگر نیز اندیشید . دبیر شورای صنفی دانشکده پرستاری اصفهان افزود: جهت رفع کمبود پرستار وزارت بهداشت می تواند آموزش پرستاری را به سمت بخش خصوصی سوق دهد و واگذار نماید. دکتر حیدرعلی عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در خصوص تاسیس دانشکده های بخش خصوصی تحت نظر هیئت علمی های بازنشسته و اعضای جامعه پرستاری پیشنهاداتی دارد که اگر این اتفاق رخ دهد می توان به جای این آئین نامه و آئین نامه هایی که سهم قابل توجهی در جهت رفع کمبود پرستاری ندارد، باشد و این دانشکده های خصوصی می تواند تا حدودی این کمبود را جبران نماید.

سلامت نیوز: دبیر شورای صنفی دانشکده پرستاری اصفهان گفت: با تاسیس دانشکده های خصوصی پرستاری می توان در جهت رفع کمبود پرستار کمک کرد و از تربیت پرستار در بیمارستان ها جلوگیری کرد.

به گزارش سلامت نیوز، محمد جواد امینی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری گفت: بحث تربیت پرستار که توسط بیمارستان ها در سال ۹۴ مطرح شد یک مشکل در آئین نامه ابتدایی آن وجود داشت که آموزش آکادمیک پرستاری نادیده گرفته شده بود و به همین دلیل اعتراضات سراسری در سطح کشور بین دانشجویان، اساتید و جامعه پرستاری بوجود آمد که نهایتأ منجر به اصلاح آئین نامه به کارگروه توسعه علوم پرستاری اصفهان واگذار شود .

وی اظهار داشت: نشستی که در تاریخ ۱۶ و ۱۷ دی ماه سال ۹۴ در اصفهان برگزار شد و همچنین بزرگان پرستاری کشور نیز در این نشست حضور داشتند بر سر مفاد ابتدایی بحث و انتقاداتی پیش آمد و یک آئین نامه اصلاحی تدوین شد که به معاونت آموزشی وزارت بهداشت ابلاغ شد، منتهی خصوصیاتی که آئین نامه اصلاحی داشت این بود که در واقع نام آئین نامه از تربیت پرستار توسط بیمارستان ها به توسعه همکاری بیمارستان ها در آموزش پرستاری تغییر یابد و دیگری این بود که آموزش پرستاری با محوریت دانشکده های پرستاری طبق این آیئن نامه باید انجام گیرد و بر طبق این آئین نامه بیمارستان ها ملزم به این شدند که حداقل امکاناتی را برای آموزش دانشجویان پرستاری فراهم نمایند .

دبیر شورای صنفی دانشکده پرستاری اصفهان با اشاره به اتفاقاتی که اخیرا در فضای وزارت بهداشت افتاد است یادآور شد: نامه اخیر وزارت بهداشت به قطب های آمایشی و مصاحبه وزیر بهداشت در افتتاحیه یکی از بیمارستان ها این شبه را ایجاد می کند که آئین نامه اصلاح شده در اصفهان نادیده گرفته شده .

وی در این خصوص رفع این شبهات ۲ پیشنهاد ارائه داد که عبارتست از: نهادهای هویتی پرستاری اعم از سازمان نظام پرستاری و دیگرنهادهای موجود در این مقطع می توانند نگرانی های جامعه پرستاری را به وزارت بهداشت انتقال دهند و در خصوص اجرای آئین نامه اصلاحی اصفهان تذکری به وزارت بهداشت دهد و دومین کاری که در این مقطع می توان انجام داد، این حساسیت را در جامعه پرستاری اعم از پرستاران ، هیئت علمی و دانشجویان پرستاری ایجاد کرد که متن آئین نامه اصلاحی و مفاد آن مورد بی توجهی قرار گرفته که در اجرا مشکلاتی بوجود خواهد آمد.

امینی در ادامه تصریح کرد: اگر در این مقطع این حساسیت ایجاد شود ودانشجو خارج از مفاد آئین نامه و خلاف آن عمل پذیرش شود ، می توان با این حساسیت ایجاد شده به موقع واکنش نشان داد و از پذیرش دانشجو جلوگیری کرد.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه با وجود مشکلاتی که در بیمارستان های مراکز آموزش و درمانی وزارت بهداشت کشور وجود دارد این آئین نامه نمی تواند در رفع کمبود نیروی پرستاری حتی اگر به صورت آئین نامه اصفهان انجام شود، موثر باشد. در کشور، ما با کمبود بیش از ۱۰۰هزار نیروی پرستاری مواجه هستیم اگر بخواهیم این کمبود جبران شود باید به راه های دیگر نیز اندیشید .

دبیر شورای صنفی دانشکده پرستاری اصفهان افزود: جهت رفع کمبود پرستار وزارت بهداشت می تواند آموزش پرستاری را به سمت بخش خصوصی سوق دهد و واگذار نماید. دکتر حیدرعلی عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در خصوص تاسیس دانشکده های بخش خصوصی تحت نظر هیئت علمی های بازنشسته و اعضای جامعه پرستاری پیشنهاداتی دارد که اگر این اتفاق رخ دهد می توان به جای این آئین نامه و آئین نامه هایی که سهم قابل توجهی در جهت رفع کمبود پرستاری ندارد، باشد و این دانشکده های خصوصی می تواند تا حدودی این کمبود را جبران نماید.